Nu finns stöd och verktyg om validering samlade på en sida

Flera centrala myndigheter ansvarar för att främja användning och utveckling av validering inom sina respektive områden. Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram information, stöd och verktyg som är fria för alla att använda. För att underlätta så har vi samlat länkar till dem på en och samma sida.

Stöden och verktygen finns inom följande områden:

  • Kompetensutveckling om validering
  • Kompetenskartläggning
  • Kompetensbedömning
  • Branschvalidering
  • SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
  • Bedömning av utländsk utbildning
  • Reglerade yrken
  • EU

» Samlade stöd och verktyg om validering