Manual för bedömning av reell kompetens inom högskolan

Nu finns en praktisk stödmanual för dig som arbetar med bedömning av reell kompetens inom högskolan.

Sju lärosäten i västra Sverige, Valideringsnätverk Väst, har tillsammans tagit fram en stödmanual för arbetet med bedömning av reell kompetens inom högskolan. Syftet med manualen är att ge stöd och underlätta arbetet för de roller som är involverade i bedömning av reell kompetens och validering; kartläggare, bedömare och beslutsfattare. Övriga lärosäten kan med fördel ta del av och använda denna stödmanual.


LÄS MER

De centrala myndigheterna har tagit fram en mängd stöd och verktyg att använda i de olika delarna av en validering. Det finns kartläggningsformulär, bedömningsmatriser, webbutbildningar, handböcker, riktlinjer, självskattningsverktyg och mycket mer. Och som en hjälp till dig så finns de här samlade på en och samma sida:

» Samlade stöd och verktyg