Konferens & workshop: bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande

Den 18 maj bjöd Universitets- och högskolerådet in till en heldag med konferens och workshop om tillgodoräknande.

Elin Landell på en scen framför många åhörare. Lokalen är inredd med rymdtema inkl. en fullstor astronaut hängande i taket, uppe till höger i bild.
Kanslichef Elin Landell talar om tillgodoräknande och livslångt lärande på UHR:s konferens den 18 maj 2018. Foto: UHR.

Bland annat presenterade Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell det senaste delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande.

Vi fick också höra Alexandru Panican från Lunds universitet presentera en modell för att validera den enskildes reella kompetens för tillgodoräknande inom socionomutbildningen.

På eftermiddagen genomfördes en workshop i grupper med gruppdiskussioner där bedömning av reell kompetens diskuterades i form av verklighetsbaserade fall.

Pilotverksamhet: Bedömning av reell kompetens och validering av utländsk utbildning (UHR:s webbplats)