Kommuner föreslås bli skyldiga att erbjuda validering – Aida Hadzialic i SvD

I dagens Svenska Dagbladet intervjuas gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic om regeringens nya förslag på valideringsområdet. Bland annat föreslår man att kommuner ska bli skyldiga att erbjuda validering för yrken där det normalt krävs en utbildning som kan ges inom den kommunala vuxenutbildningen.

Ministern säger också att hon vill att det ska bli enklare och mer överskådligt för individen att få sin kompetens validerad. Valideringsdelegationen har fått i uppdrag att lämna förslag på hur detta kan ske.

– Just nu är det en djungel där ute. Olika branscher gör på olika sätt, olika myndigheter gör på olika sätt och olika regioner på olika sätt. Det blir väldigt svårt för den enskilda individen att på ett överskådligt sätt faktiskt förstå hur man validerar sina kunskaper, säger Aida Hadzialic till SvD.

Ministern understryker att validering är ett effektiv verktyg för att synliggöra kompetens så att rätt person hamnar i rätt jobb.

– Vi vet att det finns en ”missmatch” på den svenska arbetsmarknaden där människor inte jobbar med det de borde jobba med. Det betyder att vi får ett kompetensförsörjningsproblem med tanke på att arbetsmarknaden skriker efter de här kompetenserna.  Så kan vi få matchningen att fungera bättre är det en vinst för alla, både enskilda och arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln här.

Läs regeringens pressmeddelande om de nya förslagen här.