Kom och besök oss i Almedalen!

Valideringsdelegationen anordnar den 2 juli seminarier om validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och om hur vi ska få till nationella stödstrukturer för validering.

Företagen hittar inte den kompetens de behöver. Kan branschvalidering vara en lösning?


2 juli 2019 klockan 12.45-13.45. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Medverkande i seminariet: Josefin Larsson utredare IF Metall, Christer Bergqvist enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan, Mia Bernhardsen Utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv, Peter Thomelius Utbildningschef Visita, Ingegerd Green vd Skärteknikcentrum, Bengt Forsling, ombudsman LO, Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Validering är ett viktigt verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Man vet kanske vilken kompetens man behöver men inte vilken kompetens man har. Från montör till operatör, från måltidsbiträde till kock. Hur kan staten stödja branschernas arbete med validering?

Läs mer om seminariet här


Validering – en nyckel till kompetensförsörjningen. Vem tar ansvar för att driva på utvecklingen?


2 juli 2019 klockan 14.15-15.15. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Sex smala foton på de medverkande i seminariet, ihopklippta i en bild.
Medverkar i seminariet gör: Susanne Ackum fil. dr. och ordförande Forum för omställning, Lars Lööw generaldirektör Svenska ESF-rådet, Soledad Grafeuille huvudsekreterare Arbetsmarknadsutredningen, Bengt Forsling Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, Karin Röding generaldirektör Universitets- och högskolerådet och Christer Bergqvist enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

 

 

 

 

 

 

Personer mitt i livet behöver inte alltid en hel utbildning. De behöver validering för att snabbare komma vidare till utbildning eller arbete. Då blir kompletteringen mer träffsäker och det livslånga lärandet underlättas. Hur får vi till stödstrukturer för validering på nationell och regional nivå?

Läs mer om seminariet här


Båda seminarierna äger rum i Länsstyrelsen Gotlands trädgård på Korsgatan 4 i Visby. Ta möjligheten att vara där och ge din input. Det kan påverka de förslag vi lämnar till regeringen i december.

Varmt välkomna!Collage med Anders Ferbe mot en bakgrund av bild från Almedalen.