Generaldirektörerna överens om att samarbeta strategiskt med kommunikation om validering

Politikerveckan i Almedalen är i full gång i Visby. Politiker, statliga myndigheter, kommuner, landsting, branscher och företag samlas och diskuterar en mängd olika frågor. Måndagen den 2 juli 2018, på UHR:s kontor i Visby, träffades generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket för att diskutera den pågående myndighetssamverkan om kommunikation om validering. Med på mötet var också Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland ett antal myndigheter. Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet är representerade i Valideringsdelegationen. Sedan november 2015 har delegationen regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Under det senaste året har myndigheterna samarbetat kring utveckling av kommunikation och information om validering. Arbetet har gett resultat och lett till en ökad kunskap om vad de olika myndigheterna gör inom området, både internt och externt.

– Vi har hittat en fungerande form för samverkan mellan myndigheterna som leder oss framåt, säger Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu fortsätter vi med ett gemensamt strategiskt kommunikationsarbete.

En konkret åtgärd som den fördjupade myndighetssamverkan redan nu har resulterat i är den gemensamma informationen om validering som finns – eller inom kort kommer att finnas – på respektive myndighets webbplats. Informationen har anpassats utifrån målgruppernas behov och intresse och ska fungera som en vägledande guidning till de individer som söker validering och de som arbetar med vägledning, exempelvis studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare.

– Den som söker information ska hitta den intuitivt oavsett myndighetsingång. Man ska inte behöva veta exakt vart man ska vända sig för att ändå hitta rätt i den digitala världen, säger Anders Ferbe, Valideringsdelegationens ordförande.

– Myndigheternas samverkan på valideringsområdet är ingen dagslända. Nästa år i Almedalen träffas generaldirektörerna igen för att följa upp arbetet och ta det vidare.


Prioriteringar om information och vägledning i den nationella strategin för validering, SOU 2017:18

  • Gör det enklare att ta del av information om validering.
  • Terminologin som används om validering bör bli mer enhetlig.
  • Stärk vägledarnas kompetens om validering.

Myndighetsgemensam information om validering

Valideringsguide – vart ska jag vända mig? (Valideringsdelegationen)

Du kan behöva vända dig till olika myndigheter (Myndigheten för yrkeshögskolan)

Validering av kompetens – vart vänder jag mig? (Tillväxtverket)

Validering – få papper på kompetensen (Universitets- och högskolerådet)

Bli behörig genom validering (Skolverket)

Lyft fram din kompetens med hjälp av validering (Arbetsförmedlingen)