Framgångsrik branschvalidering – ny rapport

Fortsatt utveckling av validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är en prioriterad uppgift för Valideringsdelegationen. En arbetsgrupp med branschföreträdare har nu identifierat goda exempel på hur branschvalidering används. De goda exemplen utgör ett underlag för analys av valideringens nytta.

I rapporten Branschvalideringens användning och nytta diskuteras både framgångsfaktorer och hinder. Arbetsgruppen är överens om att välförankrade och tydliga kompetenskrav är en viktig framgångsfaktor. Ett hinder för att visa på nytta är dock fortfarande bristen på statistik och uppföljning av valideringens genomförande och resultat. Rapporten innehåller, förutom framgångsfaktorer och hinder, också exempel där branschvalidering använts på ett framgångsrikt sätt. Rapporten är skriven av Ida Thomson, Bättra konsult.