Forskning om validering

I en forskningsstudie från Socialhögskolan, Lunds universitet, har man utvecklat en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande i högskolan. Modellen ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

Läs mer om denna och andra forskningsrapporter om validering här