Föreläsningar om migration och etablering i Växjö 10-11 december

Region Kronoberg anordnar den 10-11 december två temadagar om migration och etablering. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar dag två under rubriken Ta tillvara kompetensen – men hittar nyanlända vägen till validering?

Utdrag från Region Kronobergs webbplats:
Krig, våld, terror och förföljelse har tvingat rekordmånga människor på flykt. Orsakerna är framför allt krisen i Demokratiska republiken Kongo, krig i Syrien och Sydsudan, och massflykten av hundratusentals rohingya-flyktingar från Myanmar (Burma) till Bangladesh. De flesta flyr till närmaste grannland, och utvecklingsländerna tar det största ansvaret för att skydda människorna som söker skydd. Bara ett fåtal av alla världens flyktingar kommer till Sverige.

Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är en avgörande framtidsfråga för Sverige i allmänhet och våra kommuner i synnerhet. Valet 2018 visade att migration och etablering är en av de stora heta frågorna

Ta tillvara kompetensen – men hittar nyanlända vägen till validering?

Ur programmet:

  • Migrationen till Sverige – nuläge och prognoser
  • Utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden
  • Kommunala utmaningar med etableringen 2019
  • Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället
  • Otrygghet i utsatta områden i Sverige
  • Utbildningar till undersköterskor på arabiska och somaliska
  • Jobben finns – vi måste bara få till en lösning
  • Mammorna är en del av lösningen – om kvinnornas roll i migrationen och etableringen

Läs mer och anmäl dig (Region Kronobergs webbplats)