– För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner

– Jobskills är en digital tjänst för personer som är nya i Sverige och som vill synliggöra sin kompetens för relevanta arbetsgivare. Det är också en tjänst där arbetsgivare som vill hitta ny kompetens kan skapa kontakt med dessa personer, berättar Daniel Birnik på Arbetsförmedlingen. Tjänsten är framtagen för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för personer som är nya i Sverige.

Den som vill skapa en kompetensprofil i Jobskills har möjlighet att göra det på sex olika språk; arabiska, persiska (farsi), somaliska, tigrinja, engelska och svenska. Profilen kan sedan automatiskt omvandlas till ett CV på svenska som går att sprida till kontakter man skaffat sig i Sverige. Alla är välkomna att registrera sin profil men den huvudsakliga målgruppen är asylsökande. I dag finns cirka 45 000 profiler registrerade i Jobskills.

– Många av dessa individer har intressanta profiler som man inte hittar någon annanstans, säger Daniel Birnik som är införandeledare för Jobskills på Arbetsförmedlingens enhet för Digitala tjänster och en av dem som har arbetat med Jobskills sedan dag ett.

Jobskills är till nytta för både personer och företag

– För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner, säger Daniel. Informationen bygger helt på vad man själv angivit och många arbetsgivare är i behov av att få kompetensen validerad och täcka de eventuella hål som finns. För personer som är nya i Sverige kan validering kraftigt stärka deras möjligheter att ta det där sista steget in på arbetsmarknaden.

– Personerna har själva uppgivit att de har erfarenhet av exempelvis kockyrket och kanske behöver de validering för att återigen kunna arbeta i sitt yrke här i Sverige – men vet de hur de ska gå vidare? Genom Jobskills har de möjlighet att komma i kontakt med de företag och branschorganisationer inom sitt yrke som också använder Jobskills, och de kan hitta vägar till validering genom tipsen i vägledningsmaterialet i tjänsten.

Jobskills kan användas vid kompetensbrist

Även företag och branscher som har kompetensbrist kan använda Jobskills för att nå personer med sådan erfarenhet som inte går att hitta på andra sätt, framhåller Daniel. Smarta arbetsgivare och andra aktörer, som exempelvis branschorganisationer, kan använda möjligheten att söka i databasen för att nå grupper av personer med viss kompetens för framtida rekryteringsbehov, även om de inte behöver rekrytera just nu. De skulle kunna söka fram relevanta profiler att bjuda in till en arbetsmarknadsdag där man berättar om möjligheterna att jobba i yrket i Sverige, vad som krävs av personen för att vara attraktiv för arbetsgivare och hur man tar de steg som behövs för att kunna få anställning i det aktuella yrket.

Daniel Birnik i blå kavaj ser glad ut och tittar rakt i i kameran.
För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner, säger Daniel Birnik.

– På så sätt ”vinner” branschen de personerna på ett tidigt stadium och ger dem samtidigt ett mål som ökar deras motivation.

–  Det känns också bra att Jobskills ger oss som jobbar på Arbetsförmedlingen en möjlighet att erbjuda ett nyttigt verktyg till dem som inte klarar av att använda våra övriga tjänster som vi erbjuder på svenska. Processen att skriva in personer på Arbetsförmedlingen kräver i många fall tolk och analyser har indikerat att en egen angiven kompetensprofil kan vara en bättre utgångspunkt. Om personen redan har en profil i Jobskills så underlättas således kartläggningsarbetet väsentligt.

Hur hittar personerna till Jobskills?

– Många har kommit i kontakt med Jobskills via våra kundresurser som finns runt om i landet. De är rekryterade särskilt för sina språkkompetenser och bedriver uppsökande verksamhet till asylsökanden för att informera om tjänsten och hur man kan använda den, berättar Daniel.

– Vi har också ett samarbete med andra aktörer för att sprida information om tjänsten, exempelvis Migrationsverket, studieförbunden och andra delar av civilsamhället. Och nu när arbetsgivare fått möjlighet att söka i databasen så kommer vi också börja jobba med marknadsföring mot dem.

Berätta mer om vägledningsmaterialet i Jobskills!

–  Jobskills innehåller ett vägledningsmaterial på det egna språket där man kan hitta vägar till sådant som för en närmare arbetsmarknaden. Som exempel kan man få information om hur man översätter sina betyg, lära sig mer om olika yrken i Sverige eller studera svenska. Och även detta är anpassat efter vad du själv angivit i din profil.

– Under tiden de asylsökande väntar på beslut om uppehållstillstånd har det historiskt sett skett väldigt lite för de här personerna. Jobskills kan bidra till att minska risken för passivitet och göra att väntetiden ändå känns meningsfull. Personerna får ett mål att arbeta mot och ökad egenmakt att själva kunna aktivera sig och ta steg som för dem närmare arbete.

Text och foto: Nadja Ben Ammar, Valideringsdelegationen 2015 – 2019


Tack vare Jobskills…

Afshad Joubeh, läkare från Iran med 20 års yrkeserfarenhet, har blivit antagen till Medicinprogrammet för asylsökande med hjälp av Arbetsfömedlingens digitala verktyg jobskills.se.

Asylsökande läkare kom in på kurs via jobskills.se (Linkedin)

I april 2017 kom Adeeb Deab till Sverige som flykting från Syrien. I september skrev han in sina färdigheter i Jobskills på nätet. Två veckor senare fick han jobb som kock.

Från flykting till jobb som kock på åtta månader (Sveriges radio)

Nadja Jabar och Hasan Alhamwi jobbar med att introducera och utbilda de nyanlända i Jobskills.

Jobskills gör det enklare för nyanlända att få jobb (Sveriges radio)

 

Jobskills – så här gör du!

 • Vill du testa att söka efter kompetensprofiler i databasen?
  Klicka här! Det krävs att du som arbetsgivare har eller registrerar ett arbetsgivarkonto hos Arbetsförmedlingen.
 • Vill du testa att skapa en profil och se vägledningsmaterialet?
  Gå till jobskills.se och klicka på fliken Arbetssökande. Fyll i uppgifterna och lägg in några erfarenheter. Det går bra att skapa en testprofil som ej publiceras och som går att radera.
 • Här hittar du jobskills.se

Bakgrund Jobskills

Arbetsförmedlingen fick 2016 regeringens uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande, verka för att asylsökande kvinnor och män kompetenskartläggs och verka för att de asylsökande får kunskap om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda i samband med detta.

 • Sedan april 2017 finns möjligheten att registrera kompetensprofil i verktyget.
 • Det finns i nuläget cirka 45 000 registrerade profiler.
 • Möjligheten för arbetsgivare att söka bland profilerna är relativt ny.
 • Jobskills går att använda på sex språk: arabiska, persiska (farsi), somaliska, tigrinja, engelska och svenska.
 • Arbetsförmedlingen arbetar med att förbättra de funktioner som finns i Jobskills idag och med att utveckla nya funktioner.
 • Arbetsgivare ser inte individernas personuppgifter men kan skicka ett meddelande direkt i Jobskills till de individer som har profiler som de tycker är intressanta.