Fler utländska elektriker valideras

Under det första halvåret i år har dubbelt så många utländska elektriker validerats som under hela 2015, skriver branschtidningen Elinstallatören.

Hittills i år har 126 utländska elektriker validerats, skriver Elinstallatören. De flesta elektriker som validerats kommer från Syrien och många saknar papper för att kunna intyga utbildning och tidigare anställningar. Elbranschens valideringar styrker att elektriker som är utbildade utanför Norden har rätt kompetens för att anställas i svenska installationsföretag.

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd arbetar nu för att underlätta valideringen. Bland annat vill man öppna fler valideringscentrum och börja med praktiska övningar i stället för, som i dag, med ett teoretiskt prov.

Hassan Aal Hasoon, elektriker från Irak, fick sin kompetens validerad efter många år i Sverige. Han berättar för Elinstallatören att han nästan hade gett upp hoppat om att få arbeta inom det yrke han utbildat sig till.

Läs mer

”Så ska det bli lättare att valideras”, Elinstallatören 12 oktober 2016
”Hassan gör comeback som elektriker”, Elinstallatören 7 oktober 2016
Om validering på Elbranschens Centrala Yrkesnämnds webbplats