Fler möjligheter till validering i fastighetsbranschen

Fackförbundet Vision skriver i en artikel att Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har utökat sitt verktyg för validering med två nya yrkesgrupper på eftergymnasial nivå – fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer.

Verktyget för validering, FAVAL, används för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla kompetensen för fastighetsbranschens medarbetare. Sedan tidigare är det möjligt att via FAVAL validera yrkesgrupper som inte kräver eftergymnasial utbildning.

Artikel: Nu får fastighetsbranschen fler karriärvägar (Visions webbplats)
Läs mer om FAVAL – Fastighetsbranschens valideringsverktyg (faval.info)