Delegationsmöte hos UHR

Den 4 oktober möttes Valideringsdelegationen för tredje gången. Universitets- och högskolerådet var värd för mötet och berättade om myndighetens verksamhet med bedömningar av utländska utbildningar.

UHR:s bedömningar av utländska utbildningar är ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.

På mötet fick delegationen även en presentation av UHR:s pågående utvecklingsarbete när det gäller bedömningar av utländska utbildningar där det saknas fullständig dokumentation.

Ledamöterna diskuterade delegationens arbete med att ta fram ett förslag på nationell strategi för validering. Under hösten intensifieras arbetet med strategin, som ska överlämnas till regeringen i början av nästa år. Bland annat kommer delegationen att bjuda in till en dialogkonferens för att få in synpunkter och inspel i arbetet med strategin.

Läs mer

Valideringsdelegationens ledamöter
Bedömning av utländsk utbildning på UHR:s webbplats