Delegationen överlämnar nationell strategi till regeringen

Den 8 mars överlämnar Valideringsdelegationen sitt delbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till en nationell strategi för validering.

Strategins mål är att betydligt fler personer ska få sin kompetens synliggjord och erkänd, oavsett hur de förvärvat den. Tillgången till validering är för låg i Sverige i dag och varierar mellan olika yrken, utbildningar och olika delar av landet.

– Mer behöver göras för att få långsiktigt hållbara strukturer för validering på plats, säger Jonas Milton, delegationens ordförande.

Prioriteringar och inriktningar för arbetet framåt

I strategin identifierar delegation prioriterade områden för arbetet framåt samt pekar ut inriktningar för vad som behöver göras inom komvux, yrkeshögskola, högskola, i arbetslivet och när det gäller reglerade yrken.

Förslaget till strategi kommer att utgöra en utgångspunkt för delegationens fortsatta arbete. Strategin riktar sig även till politiker och tjänstemän som arbetar med validering på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer


Debattartikel av Valideringsdelegationen: ”Fler i arbete med nationell strategi för validering” (Dagens Samhälle)