Delegationen besökte snabbspåret kock

Marina Nilsson, ledamot i Valideringsdelegationen från Visita, bjöd i tisdags in delegation och kansli för att berätta om snabbspåret kock, som startade på sex orter under våren.

När hotell- och restaurangbranschens parter inledde diskussioner om att starta ett snabbspår utgick man från den valideringsmodell för kockyrket som tagits fram sedan tidigare. Det råder stor brist på kockar och valideringsmomenten i snabbspåret innebär en möjlighet att kvalitetssäkra kompetens och förkorta utbildningstiden för utländska kockar med yrkeserfarenhet, så att de snabbare kommer i rätt jobb. Under besöket fick vi höra om snabbspårets olika steg. Vi fick träffa kartläggare, bedömare, en kock-kandidat som gått igenom valideringen och företrädare för arbetsgivarsidan.

I det första steget görs en självskattning på Arbetsförmedlingen och handläggaren beslutar om kandidaten bör gå vidare till en fördjupad yrkeskartläggning eller inte. I den fördjupade kartläggningen intervjuas den sökande grundligt av en yrkeskunnig person. Att den fördjupade kartläggningen utförs av en yrkeskunnig har visat sig ha stor betydelse för kvaliteten på valideringen. Den fördjupade kartläggningen tar 1-2 dagar och efter detta beslutas om kandidaten ska gå vidare till en praktisk bedömning där hen får visa upp sina kunskaper i ett kök. I vissa fall kommer man vid kartläggningen fram till att det istället finns ett behov av komplettering eller annan åtgärd. I början av juni 2016 hade 15 nyanlända påbörjat valideringsprocessen inom snabbspåret för kockar. Av dessa var det 3 personer som inte hade gått vidare till bedömningsfasen efter den fördjupade kartläggningen av kompetensen.

Kompetensbedömningen är det tredje steget i valideringsprocessen. Inom snabbspåret genomförs bedömningen under en 2 veckor lång praktikperiod på något av Scandic-hotellens kök. Yrkesbedömaren har minst tio års erfarenhet av att jobba som kock eller ett gesällbrev. Det är Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (som består av Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen samt Hotell och Restaurangfacket HRF) som utbildar yrkesbedömarna. Efter en avslutad validering får kandidaten ett intyg på sin kompetens och i vissa fall också ett utlåtande om vilka kompletteringar som behövs för att fullt ut motsvara branschens kompetensprofil. Kompletteringsbehoven handlar ofta om kunskaper om specialkost, allergier och hygienfrågor, dvs. områden där restaurangbranschen i Sverige har särskilda kompetenskrav som avviker från hur det ser ut i många andra länder.

Här kan du läsa mer om snabbspåret kock.