Valideringsdelegationen på Dagens Samhälles debattsida

Idag skriver Valideringsdelegationens ordförande Jonas Milton och kanslichef Elin Landell på Dagens Samhälles debattsida om behovet av en bättre fungerande samordning mellan kommuner och regioner kring validering.

Just samverkan i regionerna är ett av de områden som ska prioriteras i det förslag till nationell strategi för validering som delegationen kommer att lämna över till regeringen mot slutet av 2016. Här kan du läsa artikeln.