Branschvalidering

Validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är ett prioriterat utvecklingsområde för Valideringsdelegationen. Tillsammans med parterna och berörda myndigheter jobbar vi för att öka kvalitet och tillgänglighet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja branschernas arbete med validering och nu finns information om modellerna samlat på myh.se 

På myndighetens hemsida presenteras 25 modeller med länkar för den som vill veta mer eller komma i kontakt med ansvarig bransch. Flera av modellerna är på gång att vidareutvecklas, men huvuddelen används av olika aktörer.

På Arbetsförmedlingens webbsida går det att hitta information om AF:s upphandlade validering. Detta är ett av områdena där branschmodellerna används.

Att stödja ett strukturerat lärande på arbetsplatsen är ett ytterligare användningsområde för branschmodellerna. Därför finns information om branschvalidering även på YA-delegationens hemsida.