Bidra till utvärderingen av EU:s rekommendation om validering

EU-kommissionen utvärderar nu rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande för att se vilka resultat den har lett till i medlemsländerna. Alla intressenter som vill delta i utvärderingen kan besvara en webbenkät genom att skapa ett användarkonto. Även den intresserade allmänheten erbjuds samma möjlighet.

Illustration: Nio gula stjärnor i olika storlekar.Utvärderingens resultat kommer att användas som underlag till framtida beslut inom EU på valideringsområdet. Enkäten är öppen till och med onsdagen den 30 oktober 2019.

Här hittar du enkäten

Läs mer om Rådets rekommendation om validering