Besök på fabriken som validerar för att säkra konkurrenskraften

På företaget Xylem AB:s fabrik finns lång erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens ordförande och kansli besökte Emmaboda den 15 juni för att lära sig mer om företagets kompetensförsörjningsarbete och om industrins valideringsmodell.

På företaget Xylem AB:s fabrik i Emmaboda tillverkas vatten- och avloppspumpar för hushåll, företag och för hela städer. Här finns lång erfarenhet av att använda validering för att synliggöra både den kompetens som finns och behov av kompetensutveckling för olika personalgrupper. Xylem är även referensföretag för industrins valideringsmodell, och här finns ett testcenter för valideringar.

Valideringsdelegationens ordförande Jonas Milton och delegationens kansli besökte Xylem den 15 juni för att höra mer om hur företaget arbetar med validering och kompetensförsörjning. Vi fick också chans att diskutera den valideringsmodell för industriella baskompetenser som utvecklats gemensamt av fack, arbetsgivare och branschorganisationer inom industrin.

Urban Svensson på Xylem berättade att företaget använder sig av validering för att säkra sin konkurrenskraft, dvs. kvalitet och produktivitet i verksamheten. Valideringen bidrar med bättre överblick för hur företaget ska säkerställa rätt kompetens. Med på besöket var också Ingegerd Green och Thomas Petersson från Skärteknikcentrum, som varit med och utvecklat valideringsmodellen Industriteknik Bas.

Validering av baskompetenser

It och automation, matematik, språk, hälsa, miljö och säkerhet är några av de grundläggande kompetensområden som är viktiga för alla som jobbar inom industriell produktion, oavsett arbetsuppgift eller yrkesroll. Industriteknik Bas är en branschgemensam modell för att validera dessa baskompetenser. Modellen är utformad för att kunna byggas på med validering och certifiering även av branschspecifika yrkeskompetenser.

Med Industriteknik Bas kan anställda få sin yrkeskompetens certifierad och företag kan säkerställa och planera sin kompetensförsörjning. Modellen fungerar även som stöd för gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen att stärka kopplingen till arbetslivet i sin verksamhet.

Läs mer