Delegationsmöte hos Arbetsförmedlingen

Valideringsdelegationen träffades för andra gången den 17 juni. Arbetsförmedlingen var värd för mötet.

På mötet diskuterade ledamöterna utkast på det förslag till nationell strategi för validering som delegationen ska lämna till regeringen.

Delegationen konstaterade att regeringens nya handlingsplan Smart Industri innehåller flera åtgärder för en utökad och förbättrad validering i Sverige. I handlingsplanen finns till exempel en satsning på valideringscheckar för små och medelstora företag. Skolverket genomför en pilotsatsning som syftar till bättre regional samverkan om yrkesutbildningar inom komvux, där validering kommer att vara ett viktigt inslag.

Jeanette Azinovic, som representerar Arbetsförmedlingen i delegationen, presenterade myndighetens arbete med validering. Hon berättade att validering är ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Arbetssökande kan få kunskaper och kompetens validerade utifrån de kompetenskrav som den aktuella branschen definierat. Under 2016 kommer det att bli möjligt att valideras inom fler yrkesområden än tidigare genom Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen tillhandahåller även andra insatser som kan ge underlag för en validering, såsom meritportfölj, yrkeskompetensbedömning och underlag för självskattning.

Läs mer