Det pågår många bra initiativ gällande validering och kompetensförsörjning i landets regioner – och det finns mycket information att ta del av. På denna sida har vi försökt samla dem alla, per region, för att du lättare ska kunna hitta rätt i din region.


Region Blekinge

Information om validering (regionens webbplats)


Region Dalarna

Dala Valideringscentrum (avslutad verksamhet sedan 2019-07-31)

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)


Region Gotland

Validering av kunskaper (regionens webbplats)


Region Gävleborg

Validering Gävleborg (regionens webbplats)

ValidX (regionens webbplats)


Region Halland

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)

Validering för tolkar (regionens webbplats)


Region Jämtland Härjedalen

Lärcentrum Jämtland Härjedalen (larcentrum.se)


Region Jönköpings län

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)


Region Kalmar län

Information om validering (regionens webbplats)


Region Kronoberg

Kompetensförsörjningsstrategi och samordning av validering (regionens webbplats)


Region Norrbotten

Regionalt kompetensförsörjningsarbete (regionens webbplats)

Utveckling av valideringsarbetet inom vuxenutbildningen (regionens webbplats)


Region Skåne

Validering vuxenutbildning – Valle 2.0 (Kommunförbundets Skånes webbplats)


Region Stockholm

Kompetensarena Stockholm (regionens webbplats)


Region Sörmland

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)


Region Uppsala

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)

Validering av kontakttolk (regionens webbplats – Wiks folkhögskola)


Region Värmland

Utbildning och kompetens (regionens webbplats)

Industriråd Värmland (industriradvarmland.se)


Region Västerbotten

Vilhelmina lärcentrum (vilhelminalarcentrum.se)

ValiWeb (valiweb.nu)


Region Västernorrland

Regional kompetensförsörjning (regionens webbplats)


Region Västmanland

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)


Region Örebro län

Validering av kunskaper inom vård och omsorg (Örebro kommuns webbplats)


Region Östergötland

Kompetensförsörjning (regionens webbplats)

En väg in – Validering i Östergötland (Motala kommuns webbplats)

Validering och vägledning på vuxenutbildningen (Motala kommuns webbplats)

Valideringscentrum (Motala kommuns webbplats)


Västra Götalandsregionen

Skaraborgsbyrån (Skaraborgs kommunalförbunds webbplats om utbildning)

Validering Väst (valideringvast.se)


Regiovux

(Skolverkets webbplats)

I Regiovux ingick Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västra Götaland (Skaraborgs kommunalförbund), Region Skåne (Kommunförbundet Skåne)


Smart kompetens

Smart kompetens (smartkompetens.com)

Smart kompetens är ett EU-finansierat projekt för att stärka industrin genom kompetensutveckling i Östra Mellansverige. Regioner som ingår i Smart kompetens är Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro, Region Östergötland


Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare med syftet att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

VO-colleges riktlinjer för validering (VO-colleges webbplats)

Här hittar du VO-college i din region (VO-colleges webbplats)