Syftet med den regionala referensgruppen har varit att ge input till Valideringsdelegationen kring förslag i slutbetänkandet som lämnades till regeringen den 13 januari 2020. Gruppen har bestått av strateger och regionutvecklare från regioner med särskilt engagemang och erfarenhet av validering.

Conny Danielsson
Strateg Kompetensförsörjning, Region Dalarna

Marianne Andrén
Kompetensstrateg, Region Gävleborg

Gudmundur Kristjansson
Näringslivsutvecklare, Region Skåne

Maria Svensson-Hallberg
Utvecklingsledare, Region Örebro län

Marja-Leena Lampinen
Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Örjan Johansson
Regional näringslivsutveckling, Tillväxtverket


Grå pil pekandes åt höger med fem blå rutor innehållandes text.
Modell i fem steg för hur ett regionalt utvecklingsarbete kan byggas upp. Illustration: Valideringsdelegationen.

Artikel: Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad