Syftet med den regionala referensgruppen är att ge input till Valideringsdelegationen kring förslag i slutbetänkandet som lämnas i december 2019. Gruppen består av strateger och regionutvecklare från regioner med särskilt engagemang och erfarenhet av validering.

Conny Danielsson
Strateg Kompetensförsörjning, Region Dalarna

Marianne Andrén
Kompetensstrateg, Region Gävleborg

Karl Löfmark
Näringslivsutvecklare, Region Skåne

Maria Svensson-Hallberg
Utvecklingsledare, Region Örebro län

Marja-Leena Lampinen
Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen


Grå pil pekandes åt höger med fem blå rutor innehållandes text.
Modell i fem steg för hur ett regionalt utvecklingsarbete kan byggas upp. Illustration: Valideringsdelegationen.

Artikel: Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad