Delegationen har bestått av 14 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter under ledning av en ordförande.

Anders Ferbe
Ordförande

Linda Daugaard
Arbetsförmedlingen

Anders Barane
Sveriges Kommuner och Landsting

Tim Brooks
Tillväxtverket

Chamilla Bohman
Kommunal

Malin Jönsson
Universitets- och högskolerådet

Josefine Larsson
IF Metall

Geoff Erici
Skolverket

Jesper Lundholm
Unionen

Hans Millmark 
Svenska ESF-rådet

Peter Thomelius
Visita

Maria Lindgren
Myndigheten för yrkeshögskolan

Fredrik Voltaire
Almega

Maria Rosendahl
Teknikföretagen