Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

Anders Ferbe
Ordförande

Linda Daugaard
Arbetsförmedlingen

Anders Barane
Sveriges Kommuner och Landsting

Tim Brooks
Tillväxtverket

Chamilla Bohman
Kommunal

Malin Jönsson
Universitets- och högskolerådet

Josefine Larsson
IF Metall

Geoff Erici
Skolverket

Jesper Lundholm
Unionen

Charlotte Tarschys
Jusek

Hans Millmark 
Svenska ESF-rådet

Peter Thomelius
Visita

Maria Lindgren
Myndigheten för yrkeshögskolan

Fredrik Voltaire
Almega

Maria Rosendahl
Teknikföretagen