Sedan våren 2017 har Valideringsdelegationen haft en arbetsgrupp bestående av branschföreträdare knuten till sig. Följande organisationer har ingått i branscharbetsgruppen:

Handelsrådet
Kommunal
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Almega
Landsorganisationen i Sverige, LO
Installatörsföretagen
Sveriges Byggindustrier
Teknikföretagen
Transportföretagen
Hotell- och restaurangfacket, HRF
Visita
Skärteknikcentrum, SKTC
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH