6
december
2019

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

Läs mer om Valideringsdelegationen och dess ledamöter

Tillbaka till kalendariet