28
mars
2019

Valideringsdelegationen medverkar i TCO:s konferens ”Förändring pågår”

Torsdagen den 28 mars 2019 medverkar Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe och kanslichef Elin Landell i TCO:s konferens om framtidens kompetensförsörjning.

Grönturkos text "Förändring pågår" mot en blå färgplatta.Anders Ferbe medverkar under rubriken ”Framgångsfaktorer för omställning – lokalt, regionalt, nationellt” om hur kompetensbehovet ser ut i storstadsregioner och i mindre städer och hur vi kan säkra kompetensförsörjning i hela landet.

Elin Landell medverkar under rubriken ”Hur ska utbildningspolitik och kompetensförsörjningspolitik mötas?” tillsammans med Cecilia Fahlberg, särkild utredare Arbetsmarknadsutredningen, Pam Fredman, Styr-och resursutredningen (Strut) och Thomas Persson, generaldirektör vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

Under dagen får deltagarna också lyssna till Sveriges nya minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, om hur hon ser på högskolans roll i framtidens kompetensförsörjning.

Läs mer och anmäl dig på TCO:s webbplats

 

 

 

Tillbaka till kalendariet