13
november
2018

Vägen till lärarlegitimation för personer med utländsk examen

SKL, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bjuder in till en heldag om vägen till lärarlegitimation för personer med utländsk examen.

Under våren har Lumell associates gjort en kartläggning av vägen till arbete och legitimation för personer med utländsk examen. Konferensen kommer att ta avstamp i rapporten och slutsatserna från rapporten kommer att presenteras. Vi kommer under dagen hör ifrån en rad aktörer som jobbar med målgruppen och tillsammans diskutera hur vi på bästa sätt kan skapa hållbara strukturer som är enkla för individen att navigera.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Milla Järvelin på SKL för mer information.

Tillbaka till kalendariet