Tema validering på Skolverkets programrådskonferens

Valideringsdelegationens kansli deltar i Skolverkets nationella programrådskonferens den 8 maj.

Läs mer om de nationella programråden.