8
mars
2017

Överlämnar nationell strategi

Den 8 mars överlämnar delegationen sitt förslag till nationell strategi för validering till regeringen.

Förslaget till nationell strategi publiceras på delegationens webbplats och på www.sou.gov.se.

Tillbaka till kalendariet