27
januari
2020

Nationell valideringskonferens i Växjö

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer sedan, när vi lämnat vårt uppdrag? Den 27-28 januari 2020 bjuder Region Kronoberg in till nationell valideringskonferens i Växjö.

Öppet landskap under en blå himmel. En person står på en höjd långt borta och tittar ut över landskapet.Medarrangörer är Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

Syftet med konferensen är att diskutera det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar i region eller lärosäte, och till dig som är yrkeshögskoleanordnare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller arbetar med vuxenutbildning.

Se programmet och de valbara seminarierna här:

Tillbaka till kalendariet