12
april
2019

Möte med arbetsgruppen för branschvalidering

Branschvalidering är ett prioriterat område för Valideringsdelegationens arbete.

Foto från branscharbetsgruppens möte den 7 december 2018.
Bakre raden: Anders Barane (SKL), Per Sellberg (MYH), Mattias Samuelsson (LO), Marina Nilsson (HRF), Ann Georgsson (Kommunal), Anette Norinder (Transportföretagen), Elin Landell (Valideringsdelegationen) och Ann-Charlotte Sidvall (Kommunal).
Främre raden: Per Lundström (Installatörsföretagen), Lars Tullstedt (Sveriges Byggindustrier), Helena Asp (Valideringsdelegationen) och Anders Ferbe (Valideringsdelegationen). Foto: Valideringsdelegationen.

Under våren 2017 inrättade Valideringsdelegationen en arbetsgrupp med uppdrag att fördjupa och konkretisera analysen av branschmodellernas finansiering, organisering och marknadsföring.

I konsultrapporten ”Branschvalideringens användning och nytta” beskrivs arbetsgruppens erfarenheter och goda exempel. Syftet med rapporten är att med stöd av arbetsgruppen belysa användningen och nyttan av genomförd branschvalidering från ett arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiskt perspektiv.

Tillbaka till kalendariet