7
december
2018

Möte med arbetsgruppen för branschvalidering

Branschvalidering är ett prioriterat område för Valideringsdelegationens arbete.

Elva personer står uppställda på rad i ett konferensrum och tittar in i kameran.
Möte i juni 2018 med arbetsgruppen för branschvalidering. Från vänster: Mats Johansson (Handelsrådet), Anette Norinder (Transportföretagen), Helena Asp (Valideringsdelegationen), Marina Nilsson (Hotell-och restaurangfacket), Per Sellberg (Myndigheten för yrkeshögskolan), Ann-Charlotte Sidvall (Kommunal), Per Lundström (Installatörsföretagen), Mattias Samuelsson (LO), Anders Ferbe (Valideringsdelegationen), Anders Barane (SKL) och Ingegerd Green (Skärteknikcentrum). Foto: Valideringsdelegationen.

Under våren 2017 inrättade Valideringsdelegationen en arbetsgrupp med uppdrag att fördjupa och konkretisera analysen av branschmodellernas finansiering, organisering och marknadsföring.

I konsultrapporten ”Branschvalideringens användning och nytta” beskrivs arbetsgruppens erfarenheter och goda exempel. Syftet med rapporten är att med stöd av arbetsgruppen belysa användningen och nyttan av genomförd branschvalidering från ett arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiskt perspektiv.

Tillbaka till kalendariet