15
november
2018

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

Läs mer om expertgruppen

De tio experterna är uppställda för ett gruppfoto. I bakgrunden en roll-up med Valideringsdelegationens logytyp på.
Expertgruppen består av (från vänster) Per Andersson, Linköpings universitet, Ingegerd Green, Skärteknikcentrum, Caroline Söder, Trygghetsstiftelsen TSL, Zenita Cider, Vård- och omsorgscollege, Mia Bernhardsen, Teknikcollege, Björn Hellsten Dufva, Validering Väst, Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan, Annika Berkland, Trygghetsrådet TRR, Eva Nordlund, Skolverket och Kenneth Abrahamsson, adjungerad professor Luleå Tekniska Universitet. Foto: Valideringsdelegationen.
Tillbaka till kalendariet