29
augusti
2019

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

De tio experterna är uppställda för ett gruppfoto. I bakgrunden en roll-up med Valideringsdelegationens logytyp på.
Expertgruppen består av (från vänster) Per Andersson, Linköpings universitet, Ingegerd Green, Skärteknikcentrum, Caroline Söder, Trygghetsstiftelsen TSL, Zenita Cider, Vård- och omsorgscollege, Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv, Björn Hellsten Dufva, Validering Väst, Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan, Annika Berkland, Trygghetsrådet TRR (ersatt av Kersti Raustorp), Eva Nordlund, Skolverket och Kenneth Abrahamsson, adjungerad professor Luleå Tekniska Universitet. Foto: Valideringsdelegationen.

Läs mer om expertgruppen

Webbartikel: Systemperspektivet står i fokus för nya expertgruppen


 

Tillbaka till kalendariet