3
maj
2017

Yrkeshögskolans branschnätverk för validering

Valideringsdelegationens kansli deltar i möte med Myndigheten för yrkeshögskolans branschnätverk för validering den 3 maj.

Tillbaka till kalendariet