2
juli
2019

Almedalen: Validering – en nyckel till kompetensförsörjningen. Vem tar ansvar för att driva på utvecklingen?

Personer mitt i livet behöver inte en utbildning, de behöver validering för att snabbare komma vidare. Hur får vi till stödstrukturer för validering på nationell och regional nivå? Kom och delta i vårt seminarium i Almedalen 2 juni.


2 juli 2019 klockan 14.15-15.15. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Sex smala foton på de medverkande i seminariet, ihopklippta i en bild.
Medverkar i seminariet gör: Susanne Ackum fil. dr. och ordförande Forum för omställning, Lars Lööw generaldirektör Svenska ESF-rådet, Soledad Grafeuille huvudsekreterare Arbetsmarknadsutredningen, Bengt Forsling Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, Karin Röding generaldirektör Universitets- och högskolerådet och Christer Bergqvist enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

 

 

 

 

 

 


Personer mitt i livet behöver inte alltid en hel utbildning. De behöver validering för att snabbare komma vidare till utbildning eller arbete. Då blir kompletteringen mer träffsäker och det livslånga lärandet underlättas. Hur får vi till stödstrukturer för validering på nationell och regional nivå? Kom och delta i vårt seminarium i Almedalen 2 juni.


De senaste tre åren har arbetet med validering gått framåt, både inom utbildningssystemet och i arbetslivet. Kan man säga att vi har långsiktigt hållbara strukturer för validering i Sverige idag eller krävs det något ytterligare? Validering behövs för att klara kompetensförsörjningen.

Förändrade kompetenskrav medför ökade behov av att lära nytt och lära om. Men var tredje yrkesverksam som funderat på att byta yrke eller påbörja en utbildning upplever att formella krav är ett hinder. Hälften svarade att lusten att ställa om och söka ny utbildning eller nytt jobb skulle öka om de med validering kunde intyga sin faktiska kompetens.

Behövs en samlad kompetensförsörjningspolitik som tar ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningsfrågorna? Bör det finnas en aktör som har ett tydligt övergripande ansvar för utvecklingen av validering i Sverige?

Detta är frågor som vi diskuterar på seminariet. Passa på att ge din input till vårt slutbetänkande som lämnas till regeringen i december 2019.


Seminariet äger rum i Länsstyrelsen Gotlands trädgård på Korsgatan 4 i Visby. Ta möjligheten att vara där och ge din input. Det kan påverka de förslag vi lämnar till regeringen i december.

Varmt välkomna!Collage med Anders Ferbe mot en bakgrund av bild från Almedalen.

 

 

 


» Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program


Webbartikel: Lyckade seminarier i Almedalen


 

Tillbaka till kalendariet