2
juli
2019

Almedalen: Företagen hittar inte den kompetens de behöver. Kan branschvalidering vara en lösning?

Från montör till operatör, från måltidsbiträde till kock. Validering funkar! Hur kan staten stödja branschernas arbete med validering? Kom och delta i vårt seminarium i Almedalen 2 juni.


2 juli 2019 klockan 12.45-13.45. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Medverkande i seminariet: Josefin Larsson utredare IF Metall, Christer Bergqvist enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan, Mia Bernhardsen Utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv, Peter Thomelius Utbildningschef Visita, Ingegerd Green vd Skärteknikcentrum, Bengt Forsling, ombudsman LO, Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

 

 

 

 

 

 

 

 


Validering är ett viktigt verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Man vet kanske vilken kompetens man behöver men inte vilken kompetens man har. Från montör till operatör, från måltidsbiträde till kock. Validering funkar! Hur kan staten stödja branschernas arbete med validering? Kom och delta i vårt seminarium i Almedalen 2 juni.


Det är stor kompetensbrist inom de flesta branscher. Arbetsförmedlingens yrkesprognos visar att om fem år kommer det saknas 100 000 personer med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

I dag erbjuds validering inom flera branscher, exempelvis industrin och besöksnäringen. Branscherna har identifierat vad man behöver kunna för att arbeta i yrket och validerar personer mot dessa krav. Validering används både för rekrytering och för att göra kompetensutveckling av redan anställda mer träffsäker.

Nya karriärvägar och ökad yrkesstolthet är andra positiva värden. Men det krävs tid och resurser att utveckla en valideringsmodell och även om utvecklingen går framåt så räcker det inte. Det behövs modeller för fler yrkesroller inom fler branscher. Och användningen av verktyget behöver öka!

Välkommen att stanna kvar efter seminariet för fortsatta samtal i trädgården.


Seminariet äger rum i Länsstyrelsen Gotlands trädgård på Korsgatan 4 i Visby. Ta möjligheten att vara där och ge din input. Det kan påverka de förslag vi lämnar till regeringen i december.

Varmt välkomna!Collage med Anders Ferbe mot en bakgrund av bild från Almedalen.

 

 

 


» Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program


Webbartikel: Lyckade seminarier i Almedalen


 

Tillbaka till kalendariet