Tidigare händelser / Kommande händelser

Fler händelser
27
jan
2020

Nationell valideringskonferens i Växjö

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer sedan, när vi lämnat vårt uppdrag? Den 27-28 januari 2020 bjuder Region Kronoberg in till nationell valideringskonferens i Växjö.

06
dec
2019

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

11
nov
2019

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

07
nov
2019

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

02
sep
2019

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

29
aug
2019

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

27
maj
2019

Tylösandsdagarna

Den 27-29 maj 2019 anordnar Region Kronoberg Tylösandsdagarna.

29
apr
2019

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

25
apr
2019

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

18
feb
2019

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

15
feb
2019

Validering i Västmanland

Region Västmanland har bjudit in till en konferens den 15 februari på temat validering. Hur kan olika aktörer i länet samverka för att skapa en regionalt anpassad och effektiv struktur för validering?

14
feb
2019

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

12
feb
2019

Validering i Kronoberg – workshop

Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar i region Kronobergs heldagsseminarium i Växjö den 12 februari 2019.

13
dec
2018

Validering av yrkeskunskap – en nyckel till integration

Den 13 december klockan 10.30-12.00 anordnar SNS en hearing där Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, presenterar delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Medverkar gör även företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter som ger inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

11
dec
2018

Föreläsningar om migration och etablering i Växjö

Region Kronoberg anordnar den 10-11 december två temadagar om migration och etablering. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar dag två under rubriken Ta tillvara kompetensen – men hittar nyanlända vägen till validering?

19
nov
2018

Valideringsdelegationen sammanträder

Delegationen består av 15 ledamöter som representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Delegationen leds av en ordförande och möts cirka fyra gånger om året.

15
nov
2018

Möte i expertgruppen

Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och organisationer samt sakkunniga från berörda departement.

13
nov
2018

Nationell konferens om validering

Den 13-14 november 2018 bjuder Region Gävleborg, NVL (Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande) och Skolverket in till nationell konferens om validering. Temat är valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning.

25
okt
2018

Studiebesök till Island

Den 25-26 oktober gör Valideringsdelegationens kansli en studieresa till Island för att lära mer om hur de har organiserat arbetet med validering.

23
okt
2018

Myndighetssamverkan om validering – möte i arbetsgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Arbetsgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av kommunikatörer från dessa myndigheter.

15
okt
2018

Myndighetssamverkan om validering: gemensamt möte i styr- och arbetsgrupp

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter och arbetsgruppen består av kommunikatörer från samma myndigheter.

05
okt
2018

Workshop – regional samverkan om validering

Den 5 oktober 2018 anordnar Valideringsdelegationen ett seminarium i Stockholm om hur regional samverkan om validering kan byggas upp och hur man kan komma igång med sitt utvecklingsarbete.

02
okt
2018

Myndighetssamverkan om validering – möte i arbetsgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Arbetsgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av kommunikatörer från dessa myndigheter.

06
sep
2018

Myndighetssamverkan om validering – möte i styrgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter.

19
jun
2018

Myndighetssamverkan om validering: gemensamt möte i styr- och arbetsgrupp

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter och arbetsgruppen består av kommunikatörer från samma myndigheter.

14
maj
2018

Myndighetssamverkan om validering – möte i arbetsgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Arbetsgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av kommunikatörer från dessa myndigheter.

23
apr
2018

Seminarium: Tre år är taket

Akademikerförbundet SSR anordnar seminarium om att nyanländas akademikers kompetens måste tas bättre till vara i ett läge där antalet bristyrken ökar.

11
apr
2018

Myndighetssamverkan om validering: gemensamt möte i styr- och arbetsgrupp

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter och arbetsgruppen består av kommunikatörer från samma myndigheter.

06
apr
2018

Myndighetssamverkan om validering – möte i arbetsgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Arbetsgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av kommunikatörer från dessa myndigheter.

15
mar
2018

Myndighetssamverkan om validering – möte i arbetsgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Arbetsgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av kommunikatörer från dessa myndigheter.

29
jan
2018

Myndighetssamverkan om validering: gemensamt möte i styr- och arbetsgrupp

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter och arbetsgruppen består av kommunikatörer från samma myndigheter.

30
nov
2017

Myndighetssamverkan om validering – möte i styrgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter.

18
okt
2017

Myndighetssamverkan om validering – möte i styrgruppen

Ansvaret för validering vilar på flera olika aktörer, däribland myndigheterna Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. Styrgruppen för myndighetssamverkan kring kommunikation om validering består av representanter från dessa myndigheter.

04
jul
2017

Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

En viktig fråga för Sverige är hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den. Så även för högskolan. Universitets- och högskolerådet arrangerar två seminarier tisdagen den 4 juli om vad som behöver göras för att validering i högskolan ska fungera i praktiken.

10
maj
2017

Rekrytering & validering 2017

Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell deltar i konferensen Rekrytering & validering den 10-11 maj.

25
apr
2017

VPL Biennale i Århus

Den internationella valideringskonferensen ”VPL Biennale” hålls den 25-27 april i Århus, Danmark.

04
okt
2016

Delegationsmöte hos UHR

Den 4 oktober möttes Valideringsdelegationen för tredje gången. Universitets- och högskolerådet var värd för mötet och berättade om myndighetens verksamhet med bedömningar av utländska utbildningar.

30
aug
2016

Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Valideringsdelegationen besökte vuxenutbildningen på Campus Nyköping den 30 augusti för att lära sig mer om validering inom vård- och omsorg.

15
jun
2016

Besök på fabrik i Emmaboda

På företaget Xylem AB:s fabrik finns lång erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens ordförande och kansli besöker Emmaboda den 15 juni för att lära sig mer om företagets kompetensförsörjningsarbete och om industrins valideringsmodell.

21
apr
2016

Besök hos kompletteringsutbildning för utländska lärare

Valideringsdelegationen besöker Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) på Stockholms universitet. ULV erbjuder personer med utländsk lärarexamen möjlighet till kompletterande utbildning motsvarande de svenska behörighetskraven i yrket och startade hösten 2007 som ett regeringsuppdrag.

18
apr
2016

ViS vuxenutbildningskonferens 2016

Validering är ett tema på ViS vuxenutbildningskonferens 2016. Konferensen är en mötesplats för landets alla vuxenutbildare.

12
apr
2016

Studiebesök hos Validering Väst och Bräckegymnasiet

I Västra Götalandsregionen finns lång och bred erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens kansli besöker Bräckegymnasiet i Göteborg, där man validerar yrkeskompetens inom bland annat bygg- och anläggning.

Inga fler tidigare händelser