Personer mitt i livet behöver inte alltid en hel utbildning. De behöver validering för att snabbare komma vidare till utbildning eller arbete. Då blir kompletteringen mer träffsäker och det livslånga lärandet underlättas. Hur får vi till stödstrukturer för validering på nationell och regional nivå? Under Almedalsveckan 2019 arrangerade Valideringsdelegationen ett seminarium om validering.

Valideringsdelegationen arrangerade seminarium om validering 2019 i Almedalen. Från vänster: Elin Landell, Valideringsdelegationen, Soledad Grafeuille, Arbetsmarknadsutredningen, Bengt Forsling, Västra Götalandsregionen, Karin Röding, Universitets- och högskolerådet, Christer Bergqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan, Lars Lööf, Svenska ESF-rådet. Foto: Valideringsdelegationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De senaste tre åren har arbetet med validering gått framåt, både inom utbildningssystemet och i arbetslivet. Kan man säga att vi har långsiktigt hållbara strukturer för validering i Sverige idag eller krävs det något ytterligare?

Validering behövs för att klara kompetensförsörjningen. Förändrade kompetenskrav medför ökade behov av att lära nytt och lära om. Men var tredje yrkesverksam som funderat på att byta yrke eller påbörja en utbildning upplever att formella krav är ett hinder. Hälften svarade att lusten att ställa om och söka ny utbildning eller nytt jobb skulle öka om de med validering kunde intyga sin faktiska kompetens.

Behövs en samlad kompetensförsörjningspolitik som tar ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningsfrågorna? Bör det finnas en aktör som har ett tydligt övergripande ansvar för utvecklingen av validering i Sverige?

Se hela seminariet i efterhand.

Medverkande i seminariet

  • Anders Ferbe, ordförande Valideringsdelegationen
  • Bengt Forsling, ledamot Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
  • Karin Röding, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
  • Lars Lööw, generaldirektör Svenska ESF-rådet
  • Soledad Grafeuille, huvudsekreterare Arbetsmarknadsutredningen
  • Susanne Ackum, fil. dr. ordförande Forum för omställning, tidigare statssekreterare på Finansdepartementet
  • Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Elin Landell kanslichef Valideringsdelegationen