Validering är ett viktigt verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Man vet vilken
kompetens man behöver men vet inte vilken kompetens man har. Från montör till operatör – från måltidsbiträde till kock. Hur kan staten stödja branschernas arbete med validering? Under Almedalsveckan 2019 arrangerade Valideringsdelegationen ett seminarium om branschvalidering.


Se TSL Trygghetsfondens intervjuer med Anders Ferbe, Caroline Söder, Bengt Forsling och Mia Bernhardsen.

Det är stor kompetensbrist inom de flesta branscher. Arbetsförmedlingens yrkesprognos visar att om fem år kommer det saknas 100 000 personer med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. I dag erbjuds validering inom flera branscher, exempelvis industrin och besöksnäringen. Branscherna har identifierat vad man behöver kunna för att arbeta i yrket och validerar personer mot dessa krav.

Validering används både för rekrytering och för att göra kompetensutveckling av redan anställda mer träffsäker. Nya karriärvägar och ökad yrkesstolthet är andra positiva värden. Men det krävs tid och resurser att utveckla en valideringsmodell och även om utvecklingen går framåt så räcker det inte. Det behövs modeller för fler yrkesroller inom fler branscher. Och användningen av verktyget behöver öka!

Se hela seminariet i efterhand.

Medverkande i seminariet

  • Anders Ferbe, ordförande Valideringsdelegationen
  • Ingegerd Green, vd Skärteknikcentrum Sverige
  • Josefin Larsson, utredare IF Metall
  • Peter Thomelius, utbildningschef Visita
  • Erica Åberg, hotelldirektör Scandic Klara
  • Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv
  • Bengt Forsling, ombudsman LO
  • Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL
  • Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen