Man vill ha mer riktade insatser och praktiska övningar

Valideringsdelegationen har gett Strategirådet i uppdrag att göra en uppföljning av fortbildningsinsatsen Validering i praktiken. Rapporten visar att kursen har utvecklat deltagarnas kunskaper om validering. Den har också bidragit till att utveckla deltagarnas praktiska arbete och hemorganisation.

Läs hela artikeln: Man vill ha mer riktade insatser och praktiska övningar

”Om inte högskolan kan värdera kunskap, vem är bättre lämpad?”

För att fler ska ges möjlighet att påbörja högre studier, för att fler ska kunna vidareutbilda sig eller byta inriktning så behöver vi tänka nytt i att även värdera kunskap som inhämtats på annat sätt än i en traditionell skolsituation. Det arbetet är påbörjat på landets universitet och högskolor, vi har kommit en bra bit på väg, men mycket arbete återstår. Det skriver Pernilla Hultberg, samordnare för kompletterande utbildning och validering på Göteborgs universitet, i en debattartikel i Universitetsläraren.

Läs hela artikeln: ”Om inte högskolan kan värdera kunskap, vem är bättre lämpad?”

Forskning om validering

I en forskningsstudie från Socialhögskolan, Lunds universitet, har man utvecklat en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande i högskolan. Modellen ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

Läs hela artikeln: Forskning om validering