Bidra till utvärderingen av EU:s rekommendation om validering

EU-kommissionen utvärderar nu rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande för att se vilka resultat den har lett till i medlemsländerna. Alla intressenter som vill delta i utvärderingen kan besvara en webbenkät genom att skapa ett användarkonto. Även den intresserade allmänheten erbjuds samma möjlighet.

Läs hela artikeln: Bidra till utvärderingen av EU:s rekommendation om validering

VO-College nya metodstöd nu tillgängligt

– Jag har träffat många som tycker att det borde tas fram ett gemensamt stödmaterial, säger Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell. Man ska inte behöva börja från början och uppfinna sitt eget hjul varje gång. Därför är det mycket värdefullt att få ner den gemensamma kunskapsbasen i detta nya metodstöd.

Läs hela artikeln: VO-College nya metodstöd nu tillgängligt