Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

Med Skolverkets webbutbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion” får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar, samt även en kunskapsbank.

Läs hela artikeln: Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap

Den 13 december anordnade SNS en hearing där Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, presenterade delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter medverkade och gav inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

Se seminiaret i efterhand på SNS webbplats.

Läs hela artikeln: SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap