Vet du vad orden betyder?

Inom valideringsområdet används en del ord och begrepp som kan behöva förklaras och få en definition. Validering och kompetens är två centrala begrepp. Läranderesultat och kvalifikation är två andra. I Valideringsdelegationens ord- och begreppslista kan du lära dig mer.

Läs hela artikeln: Vet du vad orden betyder?

Valideringsguide – vart ska jag vända mig?

Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Nu finns en valideringsguide – en målgruppsanpassad sammanställning som hjälper dig att hitta rätt myndighet.

Läs hela artikeln: Valideringsguide – vart ska jag vända mig?

Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden

– Finland, Skottland, Frankrike och Flandern är bättre på validering i högskolan än Sverige. Erfarenheter visar att det är viktigt att individen får stöd och vägledning och att man har en politik som uppmuntrar det livslånga lärandet. 

Läs hela artikeln: Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden