Regional samverkan om validering – så gör man

Utvecklad regional samverkan om validering är en förutsättning för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad, det slog Valideringsdelegationen fast i den nationella strategin för validering som överlämnades till regeringen i mars 2017. Men hur skapas effektiva regionala strukturer i praktiken? För att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) har Valideringsdelegationen tagit fram en handfast vägledning som beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Läs hela artikeln: Regional samverkan om validering – så gör man

Valideringsdelegationen har ny ordförande

Den 18 januari utnämndes Anders Ferbe till ordförande för Valideringsdelegationen av Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen har ny ordförande