Fack och arbetsgivare eniga – validering är framtiden

Utbildningsrådet för besöksnäringen, UHR, jobbar vidare med validering. Tillgången på kompetent personal är en avgörande fråga. I nuläget råder det en stor brist på kockar, något som man ser att validering kan bidra till att råda bot på.

Läs hela artikeln: Fack och arbetsgivare eniga – validering är framtiden

Ny expertgrupp för validering i högskolan

Nu börjar Valideringsdelegationen utreda hur validering inom högskolan kan förbättras. För att stödja detta arbete har Anna Ekström förordnat experter med kompetens om validering i högskolan att ingå i delegationen.

Läs hela artikeln: Ny expertgrupp för validering i högskolan