Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

En viktig fråga för Sverige är hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den. Så även för högskolan. Universitets- och högskolerådet arrangerar två seminarier tisdagen den 4 juli om vad som behöver göras för att validering i högskolan ska fungera i praktiken.

Läs hela artikeln: Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Att stärka vägledares kompetens om validering är en av Valideringsdelegationens övergripande prioriteringar. Från i höst finns insatser för fortbildning om validering på plats. En grundläggande interaktiv utbildning kommer finnas tillgänglig via Skolverkets webb-plats från augusti. Och i september startar uppdragsutbildningen Validering i praktiken (7,5 hp) på Linnéuniversitetet och på Linköpings universitet.

Läs hela artikeln: Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

I en replik på DN-debatt idag instämmer högskoleminister Helene Hellmark Knutsson med Svenskt näringsliv och Unionen – högskolan är inte tillräckligt duktig på att validera tidigare kompetenser bland yrkesverksamma. De snabba förändringarna som den nya tekniken medför ställer nya krav på möjligheter till vidareutbildning, validering och utveckling i yrkesrollen. En modern högskola och ett välrustat utbildningsväsende kommer att vara nyckeln för att möta förändringarna som den nya tekniken innebär.

Läs hela artikeln: Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken

På DN-debatt idag skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen, att validering inom högskolan inte fungerar i praktiken. Fortfarande efter 15 år är det en rättighet endast i teorin att kunna få sin reella kompetens validerad. Detta menar de är ett betydande misslyckande för den förda utbildningspolitiken och till skada för svensk konkurrenskraft.

Läs hela artikeln: Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken