Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Den 2 februari besökte delegationen Region Gävleborg och det nyinrättade Valideringscentrum Gävleborg.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Ny standard och riktlinjer för branschvalidering

Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Standarden är framtagen tillsammans med experter från olika branscher.

Läs hela artikeln: Ny standard och riktlinjer för branschvalidering