Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Granskningen avslutas eftersom Riksrevisionen bedömer att statens insatser för validering av nyanländas kompetens kommer att förändras i och med de förslag som just nu är ute på remiss.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen avslutar granskning om validering