Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Valideringsdelegationen besökte vuxenutbildningen på Campus Nyköping den 30 augusti för att lära sig mer om validering inom vård- och omsorg.

Läs hela artikeln: Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet

Vad kan de nordiska länderna lära av varandra när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetslivet?

Läs hela artikeln: Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet